parodos logo 2006  |   2005  |   2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997
logo
englishhomemail
fonas
 

Organizatorius:

Infobalt

Partneris:

ExpoCentras

Rangovas:

Litexpo

Informacinis rėmėjas:

Elektronika.lt

Spaudos centro rėmėjas:

BlueBrige

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

 

Keturiolikta tarptautinė informacinių ir ryšių technologijų (IRT) paroda „Infobalt 2007“
Spalio 25-27 d.
Lietuvos parodų centras „Litexpo“, Vilnius

Šių metų parodos moto: „Infobalt – inovatyvios technologijos verslui, mokslui ir e-demokratijai“.

Šių metų parodos pagrindinės teminės sritys:

  • Informacinės technologijos, telekomunikacijos ir elektronika verslui;
  • Informacinės technologijos, telekomunikacijos ir elektronika mokslui;
  • Informacinės technologijos, telekomunikacijos ir elektronika e-demokratijai.

Viena iš Lietuvos verslo ir gamybos problemų – lėtas naujų technologijų įsisavinimas ir iš to kylančios kokybės, darbo našumo bei konkurencingumo problemos. Šiai problemai spręsti ir organizuojama akcija bei ekspozicinė jos dalis – paroda „Infobalt“, kurios metu lankytojai galės gyvai susipažinti su naujausiomis technologijomis, užmegzti verslo kontaktus. Lygiagrečiai organizuojama tarptautinė konferencija parodos dalyviams sudaro papildomas verslo kontaktų su užsienio partneriais galimybes.

Atsižvelgiant į jau dabar gautus paklausimus iš Estijos, Latvijos, Baltarusijos ir kt., užsienio IRT kompanijos parodą „Infobalt“ vertina kaip tinkamą kontaktų su Lietuvos gamintojais ir paslaugų teikėjais platformą.

Kaip ir kiekvienais metais, paroda „Infobalt“ bus organizuojama spalio mėnesį 25-27 d. parodų centre „Litexpo“ ir vyks tris dienas. Atsižvelgiant į dalyvių pageidavimus „ITT sprendimų forumas“, organizuotas ankstesniais metais, šiais metais pilnai sujungiamas su paroda.

Parodos metu asociacija „Infobalt“ organizuos Spaudos Centrą, nuo spalio vidurio pradės veikti specializuota interneto svetainė „Virtuali paroda“. Parodos metu bus išleistas parodos dalyvių katalogas.

Vienintelėje Baltijos šalyse parodoje „Infobalt“, skirtoje informacinėms ir ryšių technologijoms, pristatomos aukštos pridėtinės vertės prekės ir paslaugos, kurioms naudojami naujausi mokslo ir technologijų pasiekimai. Tai ne tik skatina verslo subjektus ir organizacijas plačiai taikyti ateities technologijas, bet ir reprezentuoja Lietuvos ūkio subjektų sugebėjimus įsisavinti, panaudoti ir kurti aukšto lygio, imlias žinioms technologijas, kas sudaro papildomas prielaidas tiek užsienio investicijoms į Lietuvos ūkio subjektus, tiek atveria papildomas eksporto galimybes.

Nežiūrint į labai plačias galimybes gauti pakankamai išsamią informaciją kitais kanalais, gyvo bendravimo poreikis, siekiant išsiaiškinti sudėtingesnių IRT sistemų bei jos gamintojų ypatumus tebėra aktualus. Dalyvavimas parodoje iš vienos pusės suteikia papildomas sąlygas plėsti verslą, surasti naujų užsakovų bei numatyti naujas veiklos kryptis.

Su informacinėmis ir ryšių technologijomis susijusią veiklą vykdančios įmonės ypač sparčiai augo 2005 m. – tai susiję ir su valstybiniu lygiu suvokta šios veiklos srities svarba. IRT – vienas iš prioritetinių, Lietuvos ūkio raidai ypatingą reikšmę turinčių sektorių. Ne tik Lietuva, bet ir Europos Sąjunga informacinių ir ryšių technologijų plėtrą laiko prioritetine, nes technologinė pažanga, be kita ko, lemia ir sėkmingą žinių ekonomikos kūrimą. 

2006 metais 40 asociacijos „Infobalt“ narių įmonių eksportavo savo produktus ir paslaugas į 100 pasaulio šalių. Asociacijos „Infobalt“ narių įmonių produkcijos eksportas 2006 metais perkopė 400 mln. litų sumą. 2006 metais Asociacijos INFOBALT narės įmonės ne tik pritraukė tiesioginių investicijų, bet ir pačios ėmė plėsti savo rinką bei vartotojų grupes, įsigydamos ir užsienio IRT bendroves. 

Mobilių ir bevielių technologijų, telekomunikacijų ir programinės įrangos verslo sektorius reikalauja politinių ir visuomeninių iniciatyvų, siekiant šiai Lietuvos ekonomikos sričiai rasti nišą tarptautinėse rinkose. Paroda regiama, turint omenyje ne principą ,,pavysim ir aplenksim”, bet ,,pasieksime ateities technologijų lygį bendradarbiaudami”. Taip pat pažymėtina, kad beveik visos Lietuvos mobilių  ir bevielių technologijų, telekomunikacijų ir programinės įrangos verslo sektoriaus įmonės atstovauja smulkų ir vidutinį verslą (SVV), kuris yra imliausias inovacijoms ir pakankamai mobilus, persiorientuojant į naujas rinkas, bet turi sunkumų konkuruodamas su didžiosiomis transnacionalinėmis korporacijomis. IRT sektorius yra ypatingai priklausomas nuo mokslo ir technologijų plėtros ir vystymosi. Laiko faktorius čia vaidina išskirtinį vaidmenį. Naujos idėjos, technologijos vystomos ypač greitai ir jų savalaikis pristatymas Lietuvos verslo bendruomenei yra labai svarbus.

Asociacija „Infobalt“ taip pat organizuoja tarptautinį apskrito stalo renginį, kurio tema „Lietuvos ir Europos Sąjungos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) industrijos plėtra“. Renginys apims šiuos du įvykius: apskrito stalo diskusija spalio 24 d. ir susitikimai su įmonėmis parodoje „Infobalt 2007“ spalio 25 d. Renginyje planuoja dalyvauti atstovai iš 20 IRT asociacijų atstovai,  kurie atvyks iš 17 Europos Sąjungos valstybių. Organizuojamas apskritas stalo renginys sudarys sąlygas perteikti Europos Sąjungos valstybių IRT sektoriaus asociacijų atstovams inovatyvias Lietuvos IRT sektoriaus gaminamas technologijas, kurios sąlygoja didesnės pridedamosios vertės paslaugų ir produktų kūrimą kitose ūkio šakose.

Asociacija „Infobalt“  

Atnaujinta: 2007-10-03

 
     
Asociacija "Infobalt": Akademijos g. 2-519/520, LT-08412 Vilnius. Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas (8-5) 2 622 624, el. paštas: Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos